O alianci

Hráči aktuálně hájící jméno Legie - O Legii


"Marche ou crève"

Kodex 1
Legionáři, jsi dobrovolník, který slouží alianci KL se ctí a věrností.
Kodex 2
Každý legionář KL-legie je tvůj bratr bez ohledu na jeho národnost, rasu nebo náboženské vyznání. Budeš mu stále projevovat úzkou solidaritu, která musí spojovat všechny členy jedné rodiny.
Kodex 3
Úcta k tradici, oddanost k nadřízenému, disciplína a kamarádství jsou tvojí silou, odvaha a loajalita jsou tvými ctnostmi.
Kodex 4
Pyšný na tvůj stav legionáře, chodíš stále oděn v elegantní KL-uniformě legionáře, tvé chování je stále důstojné, ale skromné, tvoje ubytování je stále čisté.
Kodex 5
Jakožto elitní voják KL legie, trénuješ vytrvale a udržuješ svou zbraň jako svoji nejcennější věc, neustále se udržuješ ve fyzické kondici.
Kodex 6
Tvé poslání je svaté, vykonáváš jej až do konce, v případe nutnosti, při operaci, i za cenu Tvého života
Kodex 7
V boji reaguješ bez zaujatosti, bez nenávisti a respektuješ poražené nepřátele. Nikdy neopustíš své KL-kamarády, mrtvé, zraněné, ani svou zbraň